Onze roots 'since the nineties'

Voor een volledige kijk op de diepere roots van Cargo Velo blikken we eerst terug op de jaren 90. In de tweede helft van de jaren 90 zijn in Gent twee fietskoerierbedrijven actief: Bike & Go (ook actief in Brussel en Antwerpen) en Oo-Express. In 1999 richt Kristof Kesteloot Flits Fietskoeriers op, nadat de fietskoeriermicrobe hem te pakken kreeg als werknemer bij Bike & Go. In de jaren nadien specialiseert Flits zich in express-transport van documenten, grafische drukproeven, medische stalen, analoge en digitale dragers, etc. Al snel is Flits 'the one and only' in het Gentse. Ook in andere Belgische steden zijn er vanaf eind jaren 90 meerdere fietskoeriers aan de slag. Naast klassieke expressdiensten wordt er in die tijd ook al geëxperimenteerd met stadsdistributie: fietsleveringen voor TNT in Gent vanuit een stadsdistributiecentrum, concepten uitdenken rond handenvrij winkelen in Antwerpen, etc.   

Cargo Velo 'since 2012'

In 2012 beslist Sander Vandenberghe, bio-ingenieur met een passie voor avontuurlijke fietsreizen, om zelf een fietskoerierdienst op te starten, geïnspireerd door initiatieven in binnen- en buitenland en ervan overtuigd dat vele stedelijke transporten met een fiets zouden kunnen uitgevoerd worden. In eerste instantie ligt de focus op grotere cargo en wordt nauw samengewerkt met Flits. Cargo Velo bouwt zo traag maar zeker een trouw klantenbestand uit én werkt ook meer en meer samen met Flits. Op onze vimeo-pagina vind je flitsend beeldmateriaal uit die periode. 

Begin 2015 worden de activiteiten van Flits formeel overgenomen door Cargo Velo. Op die manier kan de fietskoerierdienst als één merk verder uitgebouwd worden. Kristof start in die periode z'n nieuwe droom op: een eigen fietswinkel Cyclart. In die periode worden ook de eerste vaste medewerkers betrokken in het Cargo Velo verhaal.

Ondertussen wordt ook op beleidsniveau duurzaam stedelijk transport een uiterst relevant issue, groeit de markt, ontstaan er nieuwe niches en komen er nieuwe spelers in het spel. 

In 2016 kent Cargo Velo weer een stevige groei en wakkeren de dynamische marktevoluties de ondernemingszin alleen maar sterker aan. Het peloton breidt gestaag uit. Meer koeriers op de baan, maar ook achter de schermen gaat er meer energie in de verdere uitbouw. Er wordt ook stevig ingezet op eigen IT-ontwikkeling. 

Hét circulatieplan te Gent

In de eerste helft van 2017 haken we dankbaar in op de lancering van het circulatieplan in Gent met een opgefriste huisstijl en een guerilla circulatieplantactie. We verhuizen ons depot ook naar een ruimere en makkelijker toegankelijke locatie om extra in te kunnen spelen op alle noden rond stadsdistributie. In gepolariseerde tijden proberen we een neutrale dienstverlening te garanderen voor zowel de voor- als tegenstanders van het circulatieplan. Iedereen is namelijk gediend met onze service. 

Door enkele overnames in de sector worden enkele concurrenten geconsolideerd en ontdaan van alle fietsactiviteiten, waardoor we nog meer onze flexibele, klantvriendelijke en duurzame aanpak kunnen laten zegevieren. 

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen 

Door onze groei en ambities wordt een nieuwe bedrijfstructuur nodig: in de zomer van 2017 wordt een nieuwe coöperatieve vennootschap opgericht, met daarin ook Jochen Fonck - een ingenieur met jarenlange ervaring in het uitwerken van tal van logistieke projecten - als belangrijke speler. Jochen treedt formeel toe tot het kapitaal met inbreng van de Cargo Velo software "Guidon". Ook Floor Apers, de sterke vrouw achter de schermen sinds opstart, wordt co-founder. Kort nadien treden ook heel aantal medewerkers toe tot de aandeelhoudersstructuur. 

Duurzaam ondernemen uit zich bij Cargo Velo op verschillende manieren:

Na Gent ook Antwerpen 

Anno 2018 is Cargo Velo geëvolueerd tot de grootste fietskoerierdienst van België. We blijven zeer ambitieus en gaan voor een verdere uitbouw van Cargo Velo, binnen het Gentse maar ook daarbuiten. Waar mogelijk zullen we die ambitie waarmaken door ook verder samenwerkingen met andere fietskoeriers en netwerken aan te gaan. Op die manier hopen we dat zoveel mogelijk binnenstedelijke transporten op de meest duurzame manier - in de breedste zin van de betekenis - verlopen, waarbij kwaliteit en tevreden klanten centraal blijven staan. 

Vanaf juni 2018 rollen we onze activiteiten verder uit in Antwerpen, gesteund op de tools en knowhow van onze jarenlange ervaring in Gent. Hoewel fietskoerierdiensten al decennialang een logische logistieke oplossing bieden, maakt de huidige congestie- en wegenwerkenproblematiek in Antwerpen, samen met de invoering van de lage emissiezone (LEZ), de nood nog meer acuut. Ook de vraag en nood van bestaande klanten werken deze schaalvergroting in de hand. Als extra stimulans kunnen we rekenen op een financiële ondersteuning vanuit Stad Antwerpen in het kader van Slim Naar Antwerpen, die we het komende jaar doorrekenen naar onze Antwerpse klanten. Onze eerste Antwerpse uitvalsbasis danken we aan het Vlaams Instituut voor Logistiek (VIL) en meer specifiek het Intello City project.

Brussel - een nieuwe stap! 

Onder impuls van klanten die naast Gent en Antwerpen ook geïnteresseerd zijn in onze diensten in Brussel, zetten we in oktober 2019 de stap naar Brussel. We doen dit deze keer niet alleen, maar vertrouwen voor onze uitrol van de Brusselse activiteiten op de professionele terreinkennis en jarenlange ervaring van de fietskoeriers van GO2 (Dioxyde De Gambettes). Een heuse structurele samenwerking wordt uitgerold, waarbij onze in-house software en gedeelde logistieke expertise een belangrijk fundament vormt om een blijvende kwalitatieve en hands-on aanpak te garanderen.

Op deze manier bereiken we een nieuw niveau, waarbij we ons meer en meer kunnen bewijzen als een logistieke speler met de nodige ambities en relevante ervaring in duurzame belevering in steden.

Geprikkeld door ons verhaal? Ontdek onze diensten rustig verder.